سوالات / راهنما

مقررات سایت

نام حساب کاربری نام کارت واریزی و نام کارت برداشت باید حتما یکی باشد. 

در هنگام ثبت پیش بینی در سایت ، کاربر تایید و موافقت می کند که قوانین راخوانده ، متوجه شده و به آنها پایبند می باشد.

کاربر قبل انجام هرگونه فعالییت میبایست قوانین واریزی و قوانین برداشت جایزه رو تماما مطالعه نماید.

سایت  بِت مجیک  اختیار ایجاد هر گونه تغییر در سایت ، ایجاد محدودیت ثبت پیش بینی و ایجاد محدودیت در پرداخت را خواهد داشت و در صورت هر گونه تغییری، به کاربران خود از پیش اطلاع رسانی خواهد نمود.

سایت این اختیار را دارد که در هر زمانی ، قوانین ثبت شرط را بروزرسانی ، ویرایش و حتی تکمیل کند.

کاربر ، مسئول نگهداری اطلاعات محرمانه مرتبط به حساب کاربری خود است و بایستی معیارهای حفظ حساب کاربری خود را از دسترسی های غیر مجاز را رعایت نماید. 

هر عملی که توسط نام کاربری و رمز عبور  دارندهی حساب مورد تأیید قرار بگیرد ، معتبر محسوب میگردد.

اگر کاربری مشکوک شد که نام کاربری و رمز عبور وی توسط شخص دیگری ربوده شده است ، در هر زمانی این حق را داراست که با ارسال درخواست به پشتیبانی سایت ، حساب کاربری خود را بطور موقت مسدود نماید تا بررسی های بعدی صورت گیرد.


هر کاربر مجاز به ساخت یک حساب کاربری بوده و چنانچه در دو‌اکانت فعالییت و درخواست جایزه نماید طبق قوانین برخورد و اکانت دیگر مسدود میگردد.


برای اطمینان از امنیت اطلاعات شخصی کاربران ، بِت مجیک با کاربران از طریق ایمیل در طول ثبتنام ارتباط برقرار میکند.

 


X
انتخاب میز حداقل / حداکثر
X
لطفا برای خود **نام مستعار پوکر** ثبت کنید.